Podczas konferencji programu „Aktywna edukacja” w dniach 5–6 marca w Warszawie miała miejsce premiera kolejnej książki przygotowanej w ramach projektu. „Skuteczne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach” Howarda Pitlera, Elizabeth R. Hubbel i Matta Kuhna można już przeczytać online lub pobrać w formie elektronicznej ze strony projektu [link].

 

Kliknij, aby powiększyć okładkęKsiążka ta odpowiada na pytania, jak włączyć technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) do nauczania i uczenia się, które z technologii mogą najefektywniej wspierać proces dydaktyczny i realizację poszczególnych celów uczenia się oraz zadań, a przy tym nie będą rozpraszać uwagi uczniów.

 

Wykorzystanie najnowszych badań naukowych doprowadziło do zebrania i opisania najbardziej użytecznych sposobów zastosowania TIK w skutecznych strategiach edukacyjnych. Strategiami tymi są:

► wyznaczanie celów i przekazywanie informacji zwrotnej,

► motywacja do podejmowania wysiłku i nagradzanie osiągnięć,

► uczenie się oparte na współpracy,

► wskazówki, pytania i informacje wstępne,

► przekazywanie informacji w formie pozawerbalnej,

► podsumowywanie materiału i sporządzanie notatek,

► zadania domowe i ćwiczenia,

► rozpoznawanie podobieństw i różnic,

► stawianie i sprawdzanie hipotez.

 

 

 

W każdym rozdziale przedstawiono przykłady dobrej praktyki, obejmujące wszystkie poziomy edukacyjne i dziedziny wiedzy. Autorzy polecają też wiele aplikacji – edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, gier edukacyjnych, narzędzi do zbierania danych oraz zasobów internetowych, dzięki którym lekcje staną się ciekawsze, a przy tym bardziej efektywne i pobudzające do myślenia. Książka została uzupełniona o przykłady polskich oraz polskojęzycznych aplikacji, dzięki czemu będzie stanowić pomoc również dla nauczycieli pracujących z uczniami nieznających jeszcze w wystarczającym stopniu języka angielskiego.

 

Książkę na polski przełożyła Patrycja Szmyd. Polskie wydanie poprzedza wstęp autorstwa prezesa Centrum Edukacji Obywatelskiej Jacka Strzemiecznego.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z innymi bezpłatnymi publikacjami programu „Aktywna edukacja” – więcej informacji na stronie http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/materialy/publikacje.

 

Oprac. Filip Makowiecki