Partnerzy i finansowanie

Realizacja programu Aktywna edukacja nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie finansowe, merytoryczne i organizacyjne naszych partnerów.

 

Program Kapitał Ludzki 

Program Aktywna edukacja jest realizowany w ramach projektu "Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty.

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Instytucja ta powstała 1 stycznia 2010 roku na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Ośrodek prowadzi działania na rzecz jakości edukacji w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania zgodnie z polityką oświatową państwa. Ośrodek Rozwoju Edukacji jest partnerem Centrum Edukacji Obywatelskiej i liderem projektu „Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”.