Tym, co uważamy za najcenniejsze w programie Aktywna edukacja jest możliwość wzajemnego uczenia się. Idea wspólnego wypracowywania najlepszych rozwiązań najpełniej realizuje się w tzw. zespołach wymiany doświadczeń (dawniej: sieci współpracy).

Podstawą CYFROWEJ ŚCIEŻKI jest rozbudowany, roczny kurs internetowy dla nauczycieli pełniących funkcję koordynatora przedmiotowego lub szkolnego. 

Dla uczestników i uczestniczek programu przygotowaliśmy różnorodne materiały edukacyjne uzupełniające i poszerzające wiedzę przekazywaną podczas kursu e-learningowego, spotkań stacjonarnych i webinariów.

 

Nie oznacza to jednak, że są one dostępne tylko dla nauczycieli biorących udział w naszych kursach – interaktywne samouczki oraz wersje elektroniczne publikacji konferencyjnych znajdują się na naszej stronie i są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Chcemy również, aby wszystkie książki, które już wydaliśmy lub wydamy wkrótce, znalazły się w sieci w formie e-booków. W ten sposób przyczyniamy się do transferu wiedzy, upowszechniania ciekawych rozwiązań i nowych trendów edukacyjnych, również zagranicznych.