E-portfolio – opis kursu

Kurs UCZNIOWSKIE E-PORTFOLIO przygotowuje nauczycieli do wprowadzenia na zajęciach szkolnych metody elektronicznej teczki. Uczniowie, którzy  znakomicie funkcjonują w cyfrowym świecie  mogą w stosunkowo łatwy dla nich sposób stworzyć swoje  e-portfolio dokumentujące naukę w szkole. Gromadzone w czasie rezultaty ich pracy, dostępne online dla wybranych grup osób, będą stanowiły punkt odniesienia do refleksji, motywację do zmian, ale i powód do dumy z realizacji zamierzonych celów. Cyfrowa forma portfolio pozwala na łatwy dostęp, możliwość modyfikacji treści i dostosowanie ich do potrzeb odbiorcy.

 

Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do wprowadzenia metody elektronicznego portfolio w klasie/na zajęciach z uczniami.

 

Kurs rozpoczął się 1 grudnia 2014 i potrwa do maja 2015.

 

Efekty kształcenia

Nauczyciel:

 • planuje pracę z e-portfolio na zajęciach szkolnych,
 • wspiera uczniów tworzących e-portfolio na poziomie celów, treści i narzędzi,
 • monitoruje pracę uczniów i udziela im informacji zwrotnej,
 • ocenia pracę uczniów,
 • organizuje prezentację e-portfolio.

 

Program kursu

Moduł I. O kursie

Po zakończeniu modułu uczestnik kursu:

 • zna cele i program kursu
 • poznał organizację pracy w kursie oraz zasady zaliczenia szkolenia
 • zapozna ł się z harmonogramem szkolenia
 • współpracuje z moderatorem oraz z  innymi uczestnikami kursu

Zawartość modułu:

 1. Program kursu.
 2. Zasady pracy.
 3. Zasady oceniania.
 4. Harmonogram kursu.
 5. Organizacja pracy.
 6. Integracja prowadzących i uczestników szkolenia.

 

Moduł II. Wprowadzenie do e-portfolio

Po zakończeniu modułu uczestnik kursu:

 • wskazuje cechy e-portfolio,
 • definiuje cyfrowe dowody uczenia się i pomaga uczniowi je wybrać,
 • wybiera narzędzia TIK zgodne z potrzebami i możliwościami grupy,
 • wspiera uczniów przy tworzeniu i wyborze elementów e-portfolio,
 • planuje wykorzystanie e-portfolio w pracy z uczniem.

Zawartość modułu:

 1. Definicje e-portfolio.
 2. Różnice między funkcjami i rodzajami e-portfolio.
 3. Elementy e- portfolio: dowody uczenia się.
 4. Przykłady realizacji e-portfolio w różnych narzędziach.

 

Moduł III. Ocenianie e-portfolio

Po zakończeniu modułu uczestnik kursu:

 • projektuje sposób oceny e-portfolio w swojej klasie/grupie uczniów,
 • określa kryteria oceny e-portfolio w swojej klasie/grupie uczniów,
 • wybiera elementy e-portfolio podlegające ocenie,
 • wybiera narzędzia i aplikacje pomocne w ocenie uczniów.

Zawartość modułu:

 1. Przedmiot oceny.
 2. Kryteria oceny.
 3. Ocena wzajemna.
 4. Ocena kształtująca i sumująca.
 5. Jakość e-portfolio i jakość dowodów uczenia się.

 

Moduł IV. Tworzenie e-portfolio

Po zakończeniu modułu uczestnik kursu:

 • planuje najważniejsze składowe e-portfolio zgodnie z jego celem,
 • proponuje rozwiązania sprzyjające rozwojowi e-portfolio w klasie,
 • udziela wsparcia uczniom podczas rozwijania e-portfolio.

Zawartość modułu:

 1. Własność e-portfolio.
 2. Tworzenie e-portfolio: produkt i proces.
 3. Organizacja pracy podczas tworzenia e-portfolio.
 4. Prawa autorskie w e-portfolio.
 5. Monitorowanie pracy .
 6. Refleksja w praktyce.

 

Moduł V. Prezentacja e-portfolio

Po zakończeniu modułu uczestnik kursu:

 • wskazuje cechy e-portfolio prezentacyjnego,
 • planuje przygotowanie e-portfolio do celów prezentacyjnych,
 • weryfikuje kryteria oceny prezentacji e-portfolio,
 • planuje organizację prezentacji e-portfolio uczniowskiego.

Zawartość modułu:

 1. Cechy e-portfolio prezentacyjnego.
 2. Organizacja prezentacji.
 3. Narzędzia do tworzenia prezentacji.
 4. Inspiracje.

 

Moduł VI. Podsumowanie

Po zakończeniu modułu uczestnik kursu:

 • dostrzega różnice oraz związki między e-portfolio rozwojowym a innymi typami e-portfolio,
 • zna instytucje propagujące e-portfolio w Polsce i na świecie oraz  projekty związane z tym tematem,
 • sięga do publikacji poszerzających wiedzę i umiejętności w zakresie e-portfolio.

Zawartość modułu:

 1. Wartość e-portfolio refleksyjnego (rozwojowego).
 2. E-portfolio w Polsce i na świecie.
 3. Kilka pytań na zakończenie.
 4. Źródła i publikacje, do których warto sięgnąć.