Idę dalej – opis kursu


 

Kurs uzupełniający wiedzę na temat TIK w edukacji i wskazujący możliwe kierunki rozwoju nauczycieli, którzy już zaczęli stosować technologie w nauczaniu. Przeznaczony jest dla absolwentów szkoleń w ramach Cyfrowej szkoły lub pełnej wersji programu Aktywna edukacja.

 

Kurs składa się z trzech modułów tematycznych trwajacych dwa lub trzy tygodnie. Na każdy moduł składają się materiał podstawowy w postaci ekranów na platformie kursu, materiał szczegółowy w formie tekstu do pobrania oraz materiały dodatkowe: bazy linków i aplikacji, dobre praktyki nauczycielskie czy artykuły problemowe.

 

Program kursu IDĘ DALEJ w roku szkolnym 2014/2015

  • Moduł I
    TIK w rozwijaniu kreatywności uczniów
  • Moduł II
    Ankietowanie, ocenianie, ewaluacja z TIK
  • Moduł III
    Potencjał różnych form pracy ze sprzętem

 

W kursie nie ma rozbudowanych zadań, ale pojawiają się testy i pytania służące uczestnikowi do dokonania autoewaluacji i znalezienia własnej drogi rozwoju umiejętności wykorzystania TIK

Przez cały kurs otwarte będzie forum dla uczestników, na którym będą oni mogli dzielić się problemami z zastosowaniem TIK w edukacji oraz swoimi spostrzeżeniami i poradami.

Po każdym module odbędzie się webinarium, czyli internetowe seminarium tematyczne z udziałem ekspertów. Uczestnicząc w nim, nie tylko dowiesz się więcej o możliwościach zastosowania narzędzi, aplikacji i zasobów sieci w procesie nauczania i uczenia się, lecz także poznasz w praktyce nowoczesną formę komunikacji, jaką jest webinarium.

 

Pierwsza edycja kursu zaczęła się na początku kwietnia 2014 i trwała do początku czerwca. Kolejne dwie, zmodyfikowane i otwarte zarówno dla absolwentów Cyfrowej szkoły, jak i Aktywnej edukacji, odbędą się w roku szkolnym 2014/15.

Kurs w edycji 2014/15 będzie opierał się na całkowicie nowych materiałach, dlatego też zapraszamy do udziału również absolwentów poprzedniej educji kursu IDĘ DALEJ.