Spis rzeczy

Claudia Snochowska-Gonzalez
Wprowadzenie

Paulina Kuźmo-Biwan
Ma być łatwo i szybko.
Narzędzia TIK do planowania, komunikacji i współpracy

Marta Florkiewicz-Borkowska
Współpraca online – kompetencja na miarę XXI wieku

Maria Czerwińska
TIK w pracy dyrektora szkoły,
a właściwie TIK w organizacji pracy szkoły

Paulina Kuźmo-Biwan
Zespoły wymiany doświadczeń

Zuzanna Michalska
Materiały edukacyjne w programie

Howard Pitler, Elizabeth R. Hubbell, Matt Kuhn
Efektywne wykorzystanie nowych technologii w szkole
(fragmenty, przeł. Patrycja Szmyd)

Zespół
Warsztaty oceniania pomagającego się uczyć

Spis rzeczy

Zuzanna Michalska
Wprowadzenie

Zuzanna Michalska
Aktywna edukacja – przewodnik po programie

Beata Zwierzyńska
Niewypowiedziane życzenia się nie spełnią.
Ocenianie wspierające rozwój uczniów z TIK

Joanna Kostrzewa
Aplikacje i programy – na lekcjach nie tylko od święta

Jolanta Jankowiak-Wydra
Złota gwiazdka za trzy grosze. Praktycznie o sprzęcie w szkole

Filip Makowiecki
Google dla (nieco bardziej) ambitnych

Zuzanna Michalska
Materiały edukacyjne

John Hattie
Informacja zwrotna w procesie uczenia się
(przeł. Magdalena Pater)

Ewa Weber
Narzędzia i zasoby dla nauczycieli

Spis rzeczy

Zuzanna Michalska
Wprowadzenie

Ewa Weber
Do czego TIK może się przydać dyrektorom szkół?

Jolanta Okuniewska
TIK w edukacji wczesnoszkolnej

Agnieszka Hliwa
Narzędzia TIK w dydaktyce polonistycznej

Tomasz Szwed
TIK w nauczaniu matematyki

Michał Szczepanik
TIK na przedmiotach przyrodniczych

Marta Florkiewicz-Borkowska
TIK w nauczaniu języków obcych

Ewa Weber
Narzędzia i zasoby dla nauczycieli

Spis rzeczy

Zuzanna Michalska
Wprowadzenie

Zuzanna Michalska
Koniec programu… i co dalej?

Emilia Elert
Między Scyllą a Charybdą. Jak dopłynąć do internetowej wyspy skarbów bez strat własnych?

Filip Makowiecki
Google dla (nieco bardziej) ambitnych

Paulina Kuźmo-Biwam
Jak uniknąć TIK-owych raf i mielizn?

Krzysztof Jaworski

TIK w edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Michał „rysiek” Woźniak
Jak nie popłynąć z prawem autorskim

Iwona Leszczyńska
Metoda e-portfolio

Zuzanna Michalska
Kilka słów o planach wydawniczych

Danuta Sterna
Autorka o Uczę (się) w szkole

Katarzyna Nawrot
Cele uczenia się. Recenzja

H. Pitler, E. Hubbel, M. Kuhn
Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach (fragment)

Spis rzeczy

Zuzanna Michalska
Wprowadzenie

Zuzanna Michalska
Przewodnik po programie

Jolanta Okuniewska
Kreatywnie z TIK. Pomysły na zajęcia dla I etapu edukacyjnego

Agnieszka Bilska
Przynieś sobie kompa! 

Agnieszka Wenda
Zasoby sieci. Jak sprawić, żeby na lekcji się działo?

Michał Szczepanik
6 pomysłów na lekcje poza szkołą i w plenerze

Danuta Chwastek
Sześć Google’owych sposobów na komunikację

Magdalena Kubalka-Pluta
Jak efektywnie korzystać ze starego sprzętu?

Danusia Sterna
Wybierz wybór!

Connie M. Moss i Susan M. Brookhart
Cele lekcji kluczem do sukcesu uczniów

Filip Makowiecki
Nowe kursy w programie Aktywna edukacja

Strony