Idę sam – opis kursu

IDĘ SAM to kurs przeznaczony dla nauczycieli indywidualnych, który chcieliby skorzystać z pełnej wersji programu, lecz nie mogą, ponieważ ich szkoła nie zgłosiła całego zespołu. Opiera się na materiałach z kursu e-learningowego dla koordynatorów szkolnych i przedmiotowych w programie dla zespołów szkolnych CYFROWA ŚCIEŻKA.

 

Celem kursu jest podniesienie jakości nauczania dzięki mądremu wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Udział w programie trwa cały rok szkolny. Składają sie na niego szkolenie e-learningowego pod indywidualną opieką mentora, czyli doświadczonego nauczyciela pomagającego w rozwoju, oraz udział w dwóch spotkaniach zespołów wymiany doświadczeń (dawniej "sieci współpracy").

Ponieważ kurs łączy informacje, które w CYFROWEJ ŚCIEŻCE były rozdzielane pomiędzy koordynatorów szkolnych (zajmujących się organizacją pracy ze sprzętem) oraz przedmiotowych (wprowadzających TIK na lekcje swoich przedmiotów), przekazuje on wiedzę szerszą, lecz nieco mniej szczegółową niż poszczególne kursu w pełnej wersji programu.

 

Wśród poruszanych zagadnień znajdują się:

  • Bezpieczeństwo w sieci i prawo autorskie
  • Cele lekcji i informacja zwrotna pomagająca się uczów
  • Współpraca i komunikacja z wykorzystaniem TIK (12 wariantów przedmiotowych do wyboru)
  • Szkolna sieć komputerowa i podstawy organizacji pracy ze sprzętem

 

Kurs rozpocznie się w listopadzie 2014 i potrwa do czerwca 2015.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA.