Cyfrowa ścieżka – role w programie

 

Zależnie od pełnionej funkcji uczestnicy kursu Cyfrowa ścieżka prowadzonego w ramach Aktywnej edukacji mają różne zadania. Uczestnicy zajmują różne miejsce w strukturze wsparcia i wymiany doświadczeń w programie. Poniżej znajdziesz opis poszczególnych ról.

Przeczytaj o zadaniach:

1. Koordynatora przedmiotowego ►
2. Koordynatora szkolnego ►

3. Dyrektora ►
4. Moderatora ►
5. Trenera ►

 

 

► Koordynatorzy przedmiotowi
To najliczniejsza grupa uczestników. Ich rola polega na wprowadzaniu TIK w nauczaniu przedmiotowym. Ich celem jest wypracowanie, wymiana i upowszechnianie najlepszych praktyk związanych z użyciem TIK w metodyce danego przedmiotu. Wraz z dyrektorami i koordynatorami szkolnymi tworzą szkolny zespół TIK.
Koordynator przedmiotowy otrzymuje wsparcie od:

 • moderatora, który jest jego mentorem podczas kursu e-learningowego.

Koordynator przedmiotowy wspiera:

 • innych nauczycieli tego samego lub pokrewnych przedmiotów we wprowadzaniu TIK do praktyki szkolnej.

Koordynator przedmiotowy współpracuje z :

 • koordynatorem szkolnym i dyrektorem w opracowaniu planu wdrażania TIK w szkole.

Zadania koordynatora przedmiotowego to:

 • udział w odpowiednim kursie e-learningowym,
 • udział w stacjonarnych warsztatach wymiany doświadczeń (dwa 5-godzinne spotkania na żywo).
 • Koordynator przedmiotowy ma również prawo do:
 • udziału w jednej z konferencji programu Aktywna edukacja, które odbędą się w Warszawie.

[powrót do spisu treści]

 

► Koordynatorzy szkolni
W każdej szkole biorącej udział w programie jest koordynator szkolny. Wraz z dyrektorem oraz koordynatorami przedmiotowymi tworzy szkolny zespół TIK. Jego zadaniem jest rozpoznanie potrzeb szkoły w zakresie TIK, optymalizacja wykorzystania sprzętu już posiadanego oraz planowanie dalszych etapów wprowadzania nowych technologii.
Koordynator szkolny otrzymuje wsparcie od:

 • moderatora, który jest jego mentorem podczas kursu e-learningowego.

Koordynator szkolny wspiera:

 • dyrektora szkoły w opracowaniu planu wdrażania TIK w szkole,
 • innych nauczycieli w zakresie skutecznego stosowania TIK w nauczaniu.

Koordynator szkolny współpracuje z :

 • koordynatorami przedmiotowymi w ramach szkolnego zespołu TIK

Zadania koordynatora szkolnego to:

 • udział w odpowiednim kursie e-learningowym,
 • udział w stacjonarnych warsztatach wymiany doświadczeń (dwa 5-godzinne spotkania na żywo).

Koordynator szkolny ma również prawo do:

 • udziału w jednej z konferencji programu Aktywna edukacja, które odbędą się w Warszawie. 

[powrót do spisu treści]

 

► Dyrektor
Dyrektor zgłasza szkołę do udziału w programie, jednak na tym jego rola się nie kończy. Mimo że wiemy, jak bardzo zajętą jest osobą, chcemy, żeby aktywnie uczestniczył w procesie zmian, jaki zachodzi w jego szkole.

Dyrektor otrzymuje wsparcie od:

 • moderatora, który opiekuje się platformą wymiany doświadczeń dyrektorów oraz prowadzi stacjonarne warsztaty wymiany doświadczeń,
 • koordynatora szkolnego, który pomaga mu w wyborze sprzętu komputerowego oraz w zarządzaniu nim.

Dyrektor wspiera:

 • nauczycieli ze swojego zespołu szkolnego w wykonywaniu zadań w programie.

Dyrektor współpracuje z :

 • innymi dyrektorami podczas stacjonarnych warsztatów wymiany doświadczeń oraz na internetowej platformie wymiany doświadczeń.

Zadania dyrektora to:

 • nadzór nad nauczycielami ze szkoły zgłoszonymi do udziału w kursie Cyfrowa ścieżka,
 • udział w stacjonarnych warsztatach wymiany doświadczeń (dwa 5-godzinne spotkania na żywo).

Dyrektor ma również prawo do:

 • udziału w jednej z konferencji programu Aktywna edukacja, które odbędą się w Warszawie. 

[powrót do spisu treści]

 

► Moderator
Moderator to nauczyciel doświadczony w zakresie wprowadzania i wykorzystania TIK w szkole, który dzieli się swoją wiedzą z innymi uczestnikami programu.

Moderator otrzymuje wsparcie od:

 • trenera opiekującego się nim podczas kursu e-learningowego oraz szkoleń stacjonarnych.

Moderator wspiera:

 • koordynatorów przedmiotowych i szkolnych oraz dyrektorów podczas kursu e-learningowego i stacjonarnych warsztatów wymiany doświadczeń, jeśli opiekuje się taką grupą.

Moderator współpracuje z :

 • innymi moderatorami, jeśli jest taka potrzeba.

Zadania moderatora to:

 • udział w kursie e-learningowym dla moderatorów,
 • udział w dwóch 3-dniowych szkołach moderatorów oraz warsztatach i konferencjach,
 • organizowanie i moderowanie dwóch stacjonarnych warsztatów wymiany doświadczeń, jeśli zostanie mu przydzielona grupa,
 • koordynacja wymiany informacji między szkołami,
 • wspieranie nauczycieli w zbieraniu, wymianie i gromadzeniu dobrych praktyk.

[powrót do spisu treści]

 

► Trener
Trenerzy zostali wybrani spośród uczestników Aktywnej edukacji oraz innych programów prowadzonych przez CEO. Są to więc praktycy ze sporym doświadczeniem w nauczaniu i wdrażaniu TIK w szkołach. Ich podstawowym zadaniem jest upowszechnianie wiedzy o skutecznym wykorzystaniu nowoczesnych technologii w edukacji oraz wspieranie innych nauczycieli.
Trener otrzymuje wsparcie od:

 • zespołu programu Aktywna edukacja.

Trener wspiera:

 • moderatorów podczas szkoły moderatorów oraz kursu e-learningowego,
 • pozostałych uczestników programu, np. podczas konferencji Aktywnej edukacji.

Trener współpracuje z :

 • innymi trenerami oraz pracownikami programu Aktywna edukacja.

Zadania trenera to:

 • udział w szkole trenerów w trybie stacjonarnym i e-learningowym,
 • prowadzenie prezentacji i warsztatów podczas konferencji Aktywnej edukacji,
 • prowadzenie zajęć podczas szkoły moderatorów,
 • mentorowanie w kursie e-learningowym dla moderatorów,
 • moderowanie sieci współpracy koordynatorów.

[powrót do spisu treści]

 

Oprac. FM

Grafika Rozmowa została zaprojektowana przez Hedie Assadi Joulaee z The Noun Project. Licencja CC BY 3.0.