W dniach 29-31 maja odbyły się ostatnie w tym roku szkolnym warsztaty z oceny rozwojowej i oceniania wspierającego rozwój uczniów w ramach programu Aktywna edukacja. W ostatni weekend w szkoleniach w całej Polsce wzięło udział ponad 500 nauczycieli i liderów edukacji wczesnoszkolnej oraz dyrektorów szkół.

W zeszłym tygodniu z Centrum Edukacji Obywatelskiej, organizatora szkoleń OR i OWRU, zespół Aktywnej edukacji rozesłał aż 20 paczek z materiałami do miast w całym kraju. Tym samym zakończył się proces przygotowań do finałowego weekendu szkoleniowego.

W ostatni piątek i sobotę maja w 22 grupach warsztatowych dyrektorzy placówek oświatowych i liderzy edukacji wczesnoszkolnej w Krakowie, Lublinie, Olsztynie i Wrocławiu zgłębiali ideę oceniania kształtującego oraz uczestniczyli w przygotowaniu strategii wprowadzania oceny pomagającej się uczyć w swoich szkołach.

W sobotę i niedzielę w 36 grupach warsztatowych w Katowicach, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu nauczyciele klas I-III zgłębiali tajniki oceny rozwojowej i wymieniali się doświadczeniami ze swojej praktyki zawodowej.

Cykl szkoleń realizowanych w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” dobiegł końca. Ze względu na duże zainteresowanie naszym programem Fundacja pracuje nad dodatkową ofertą dla szkół i rad pedagogicznych.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom naszego programu za aktywny udział w zmienianiu polskiej szkoły na lepsze dla dobra uczniów!

 

W ramach programu Aktywna edukacja prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w latach 2012-2015 odbyły się dotychczas 53 zjazdy szkoleniowe z oceny rozwojowej (OR) dla nauczycieli, dyrektorów i liderów edukacji wczesnoszkolnej oraz 120 zjazdów szkoleniowych z oceny wspierającej rozwój ucznia (OWRU) dla dyrektorów i liderów szkolnych. Łącznie w tym okresie w bezpłatnych szkoleniach OR i OWRU wzięło udział prawie 8000 osób z całej Polski.

Oprac. Agata Koczowska