11 i 12 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca program Aktywna edukacja. Wzięli w niej udział nauczyciele, dyrektorzy i inne osoby zajmujące się oświatą. Ponad 120 uczestników z całej Polski spotkało się, by w czasie dyskusji panelowych i warsztatów rozmawiać o rezultatach kończącego się projektu oraz dalszych perspektywach wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach.

 

Panel dyskusyjny. Z lewej prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej Jacek Strzemieczny

 

W piątek w panelu dyskusyjnym wzięli udział minister Joanna Berdzik z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rafał Trzciński z Instytutu Badań Edukacyjnych i Grzegorz Ptaszek z Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Głos nauczycieli, wieloletnich praktyków TIK w dydaktyce, zaprezentowały Marta Florkiewicz-Borkowska i Paulina Kuźmo-Biwan. Spotkanie poprowadził Marcin Polak z Edunews.

Minister Joanna Berdzik zwróciła uwagę, że TIK nie może być celem samym w sobie, ale metodą rozbudzania pasji do nauki oraz elementem przygotowania dzieci do życia i efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie. Ważne jest długoterminowe, konsekwentne i mądre wdrażanie znajomości technik informacyjno-komunikacyjnych w szkołach w całym kraju. Pozostali paneliści dzielili się swoimi doświadczeniami, wynikami badań dotyczących wykorzystania TIK w polskich szkołach oraz dobrymi praktykami.

 

Wiceminister edukacji Joanna Berdzik

 

Program Aktywna edukacja jest realizowany w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

 

oprac. Agata Koczowska

fot. Maria Strzemieczna