Na weekendowe szkolenie w Warszawie odbywające się 25-26 kwietnia 2015 r. zjechali się nauczyciele, dyrektorzy i liderzy edukacji wczesnoszkolnej z Mazowsza i okolicznych województw. Wszystkim przyświecał jeden cel: poznać metody pracy z uczniami umożliwiające odejście od oceniania przy użyciu stopni. 
 
Uczestnicy w trzech grupach przez dwa dni uczyli się precyzyjnego formułowania celu lekcji i kryteriów oceniania (tzw. nacobezu) oraz udzielania rozwojowej informacji zwrotnej. Pod czujnym okiem trenerów i nauczycieli-praktyków poznawali innowacyjne sposoby nauczania (m.in. z wykorzystaniem technik informacyjno-komputerowych), a także dokumentowania rozwoju dzieci. 
 
Wysiłek i zaangażowanie włożone w aktywności warsztatowe oraz możliwość wymiany doświadczeń z kolegami i koleżankami z innych szkół zaowocowały wieloma inspiracjami. Wśród uczestników panowało powszechne przekonanie, że ocena wspierająca uczenie się może wnieść wiele dobrego do ich codziennej pracy w klasie. 
 
W ramach programu Aktywna edukacja prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w latach 2012-2015 odbyły się dotychczas 53 zjazdów szkoleniowych z oceny rozwojowej (OR) dla nauczycieli, dyrektorów i liderów edukacji wczesnoszkolnej oraz 120 zjazdów szkoleniowych z oceny wspierającej rozwój ucznia (OWRU) dla dyrektorów i liderów szkolnych. Łącznie w tym okresie w bezpłatnych szkoleniach OR i OWRU wzięło udział prawie 8000 osób z całej Polski. 
 
Oprac. Agata Koczowska