W weekend 10–11 stycznia w czterech miastach w Polsce – Katowicach, Olsztynie, Toruniu i Rzeszowie – odbyły się pierwsze regularne szkolenia z cyklu „Ocena rozwojowa w edukacji wczesnoszkolnej”. 120 osób wspólnie doskonaliło umiejętność przygotowywania i przekazywania ocen, które pomagają najmłodszym uczniom się uczyć.

 

Rysunek Danuty Sterny

Skąd pomysł na szkolenia?

Szkolenia to inicjatywa Centrum Edukacji Obywatelskiej organizowana w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” przy wsparciu merytorycznym zespołu programu Szkoła Ucząca Się prowadzonego przez CEO i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Pilotaż nowych warsztatów miał miejsce w grudniu, a jego ewaluacja pozwoliła zmodyfikować program tak, by jak najlepiej odpowiadał potrzebom nauczycielek i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Nowa propozycja stanowi uzupełnienie organizowanych od 2012 roku szkoleń „Ocenianie wspierające rozwój uczniów” – wysoko ocenianego przez uczestników programu wsparcia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół pragnących wprowadzić ocenianie kształtujące (OK) w swoich szkołach.

 

Jak wyglądają szkolenia?

W szkoleniach na temat najlepszych praktyk oceniania uczestniczyły szkolne zespoły złożone z 2–4 nauczycielek pracujących z uczniami klas I–III szkoły podstawowej oraz dyrektorów, wicedyrektorów lub szkolnych liderów nauczania początkowego. Warsztaty prowadzili wspólnie trenerzy CEO specjalizujący się w tematyce OK oraz nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej stosujące ocenę rozwojową w swojej praktyce szkolnej.

Takie tandemy szkoleniowe to nowość w szkoleniach prowadzonych w ramach projektu. Okazały się świetnie sprawdzać w praktyce – osoby uczestniczące w warsztatach chwaliły sobie możliwość konsultacji z osobami, które dzielą z nimi doświadczenia w pracy z najmłodszymi uczniami i znają z własnej pracy trudności, które się napotyka podczas wdrażania dobrych rozwiązań dydaktycznych.

 

Co dalej?

Były to pierwsze cztery szkolenia z cyklu zaplanowanego na najbliższych sześć miesięcy. Kolejne odbędą się już 17 i 18 stycznia w Białymstoku, Krakowie, Łodzi i Poznaniu. Tylko na pierwszy kwartał tego roku zostało zaplanowanych 30 szkoleń! Rekrutacja uczestników nadal trwa, jednak ostrzegamy, że szkolenia cieszą się ogromną popularnością i miejsca na kolejne ogłaszane terminy szybko się kończą.

Wszelkie informacje na temat programu oraz harmonogramu szkoleń można znaleźć na stronie projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”

 

Oprac. FM